[151123] Nu lanseras Mötesbarometern: först med prisstatistik i Sverige på mötesrum

Mötesbarometern lanseras den 23 november och blir då först någonsin att publicera prisstatistik på mötes- och konferensrum i Sverige. Rapporterna presenteras säsongsvis och siffrorna för perioden oktober-januari presenteras i början av februari. Mötesbarometern planeras i täcka hela Sverige men börjar med prisstatistik på mötesrum i Stockholmsregionen. 

- Vi tror att priserna på mötesrum kommer att vara stabila fram till jul för att sedan sjunka eftersom efterfrågan på konferensrum brukar vara lägre under vintermånaderna. Låg beläggningsgrad ger anläggningarna anledning att sänka priserna för att få in bokningar, säger Niklas Möller, VD på bokningssajten Poppice.

Mötesbarometern drivs av Poppice, en bokningssajt där priser på över 500 konferensrum i Stockholm fördelade på 80 stycken hotell- och konferensanläggningar finns samlade. På Poppice är mötesrummen indelade i kategorier: XS (2-4 personer), S (5-8 personer), M (9-12 personer) och L (13-20 personer).

- För att rättvist kunna jämföra priser mellan olika anläggningar krävs att rummen kategoriseras och att likvärdiga rum ställs mot varandra, säger Niklas Möller. Vi har skapat en standard och ser att flera aktörer i mötesindustrin följer efter. Ökad transparens och jämförbarhet mellan anläggningar kan på sikt påverka priserna på mötesrum.

 

För mer information, kontakta:
Sara Lindström, Pressansvarig på 070-421 50 25 eller sara.lindstrom@poppice.com
Niklas Möller, VD på 070-315 5925 eller niklas@poppice.com

Poppice är Sveriges största sökmotor för att enkelt hitta, jämföra och boka konferensrum, pop up-kontor och andra tillfälliga arbetsytor. Rum bokas per timme, halvdag eller heldag och fokus ligger på mindre rum för upp till 20 personer och på bokningar i närtid. Idag är över 80 hotell- och konferensanläggningar i Stockholm anslutna till Poppice. Initiativtagarna bakom Poppice är Patrik Åström, Niklas Möller och Fredrik Espmark.