[160204] Priset på mötesrum sjunker

Trots högsäsong i mötesindustrin har priserna på konferensrum i Stockholm gått ner sedan i höstas. Genomsnittspriset för mötesrum för upp till 20 personer har sjunkit med 6 % sedan Mötesbarometerns första prisindex i oktober. Allra störst prisskillnad är det på små konferensrum för upp till åtta personer.
 
Onlineförsäljning av mötes- och konferensrum i stället för traditionellt offererande gör att Mötesbarometern nu har prisunderlag och släpper den första prisstatistiken i branschen. De första siffrorna visar att priserna på konferensrum gått ner med 6 % sedan i höstas (oktober-januari). Mötesbarometern drivs av boknings- och jämförelsesajten Poppice.

- Statistiken kommer sammanställas och publiceras säsongsvis. Mest intressant kommer siffrorna bli över tid när vi kan jämföra priserna mot föregående år, säger Niklas Möller, VD på Poppice.
 
Att priserna sjunkit kan förklaras med att onlinebokningssajter är en ny försäljningskanal som bidrar till en ökad transparens och jämförbarhet mellan anläggningarna. Detta innebär att det blir enklare för kunden att jämföra anläggningarnas pris mot branschgenomsnitt.
 
Statistiken kommer från priser från över 80 stycken hotell- och konferensanläggningar i Stockholm som tillsammans erbjuder mer än 500 rum. 
 
- Poppice är en ny aktör på marknaden och vi har sedan vår lansering i höstas sett att jämförbarhet och överblick är någonting som marknaden saknar, avslutar Niklas Möller. 

 

För mer information, kontakta:
Sara Lindström, Pressansvarig på 070-421 50 25 eller sara.lindstrom@poppice.com
Niklas Möller, VD på 070-315 5925 eller niklas@poppice.com

Poppice är Sveriges största sökmotor för att enkelt hitta, jämföra och boka konferensrum, pop up-kontor och andra tillfälliga arbetsytor. Rum bokas per timme, halvdag eller heldag och fokus ligger på mindre rum för upp till 20 personer och på bokningar i närtid. Idag är över 80 hotell- och konferensanläggningar i Stockholm anslutna till Poppice. Initiativtagarna bakom Poppice är Patrik Åström, Niklas Möller och Fredrik Espmark.