[160310] Pressmeddelande: Rörliga priser på små mötesrum - sjunker med 11% under vintersäsongen

Färska siffror från Mötesbarometern visar att priserna på små mötesrum är mer rörliga jämfört med priserna på stora lokaler. Timpriset på mötesrum för upp till åtta personer har sjunkit med 11% under vintersäsongen (dec-feb) jämfört med höstsäsongen.

Den senaste statistiken från Mötesbarometern visar ett mer rörligt mötesmönster jämfört med tidigare siffror. Priserna sjunker mest på små lokaler under kortare perioder, timme och halvdag, samtidigt som priserna för heldag håller jämn prisnivå i alla kategorier (XS, S, M & L).

- Onlinebokningar ökar kraven på anläggningarnas flexibilitet och bokningssajter är en bra kanal för merförsäljning. Anläggningarna kan med hjälp av prissättning styra förfrågningar till dagar med låg beläggningsgrad. Detta genom att “rea” ut förmiddagstimmarna i en lokal som redan är bokad under eftermiddagen. Målet är att maximera intäkt per lokal, säger Niklas Möller, VD på Poppice - bokningssajten som ligger bakom Mötesbarometern.

Siffrorna från Mötesbarometern sammanställs säsongsvis: vinter (december-februari), vår (mars-maj), sommar (juni-augusti) och höst (september-november) för att på bästa sätt jämföra priser mellan hög- och lågsäsong. Mest intressant kommer siffrorna bli över tid när priserna kan jämföras mot föregående år.

 

För mer information, kontakta:
Sara Lindström, Pressansvarig på 070-421 50 25 eller sara.lindstrom@poppice.com
Niklas Möller, VD på 070-315 5925 eller niklas@poppice.com

 

Poppice är Sveriges största sökmotor för att enkelt hitta, jämföra och boka konferensrum, pop up-kontor och andra tillfälliga arbetsytor. Rum bokas per timme, halvdag eller heldag och fokus ligger på mindre rum för upp till 20 personer och på bokningar i närtid. Idag är över 80 hotell- och konferensanläggningar i Stockholm anslutna till Poppice. Initiativtagarna bakom Poppice är Patrik Åström, Niklas Möller och Fredrik Espmark.