Villkor och regler

Villkor och regler

 

Dessa villkor och regler, inklusive eventuella ändringar, gäller direkt eller indirekt (genom distributörer) för alla våra tjänster som finns tillgängliga online, via e-post eller telefon. Genom att gå in på, läsa och använda vår webbplats, eller någon av våra applikationer via någon annan plattform (härefter med samlingsnamnet "webbplatsen") och/eller genomföra en bokning ger du ditt samtycke till att ha läst, förstått och godkänt de villkor och regler som står här nedan (inklusive våra sekretessregler).

 

Dessa sidor, inklusive innehåll och uppbyggnad, samt mötes-och arbetsplatsbokningstjänsten online som erbjuds på dessa sidor och via denna webbplats (“tjänsten”), ägs, drivs och erbjuds av Poppice AB ("Poppice", "oss", "vi" eller “vår”).

 

1. Beskrivning av våra tjänster

Med denna webbplats erbjuder vi (Poppice AB och våra samarbetspartners) en internetbaserad plattform där alla sorters tillfälliga arbetsytor (t.ex. konferensanläggningar, konferenshotell, kontorshotell etc) kan utannonsera de ytor som finns tillgängliga för bokning, och där besökare på webbplatsen kan göra en sådan bokning. När du bokar genom Poppice ingår du ett (juridiskt bindande) avtal med den anläggning du har valt. Från att du har genomfört din bokning agerar vi endast som mellanhand mellan dig och anläggningen. Poppice överför uppgifterna om din bokning till anläggningen i fråga och skickar dig å anläggningens vägnar ett e-postmeddelande med din bokningsbekräftelse.

 

När vi utför våra tjänster är informationen som visas baserad på den information som anläggningarna har delgett oss. Anläggningarna har tillgång till ett extranät där de själva är ansvariga för uppdatering av priser, tillgängliga ytor och annan information som visas på vår webbplats. Våra tjänster utförs med adekvat teknik och noggrannhet, dock kan vi inte garantera att all information är exakt, fullständig eller korrekt. Vi kan heller inte hållas ansvariga för eventuella fel (inklusive uppenbara och typografiska fel), avbrott (oavsett om det är på grund av (tillfälliga och/eller partiella) stopp, reparationer, uppgraderingar eller underhåll av webbplatsen, eller annat), inkorrekt, vilseledande, felaktig eller utebliven information. Varje anläggning är i alla händelser ansvarigt för att (den beskrivande) informationen (inklusive priser och tillgängliga ytor) som visas på vår webbplats är exakt, fullständig och korrekt. Vår webbplats utgör inte en rekommendation eller bekräftelse gällande kvalitet, servicenivå, egenskaper eller (stjärn)rankning av något av de tillgängliga anläggningarna.

 

Våra tjänster är endast tillgängliga för personligt och icke-kommersiellt bruk. Därför får du inte sälja vidare, djuplänka, använda, kopiera, övervaka (med hjälp av till exempel sökrobotar eller scrape-teknik), visa, ladda ner eller reproducera innehåll eller information, mjukvara, produkter eller tjänster som är tillgängliga på vår webbplats, för någon form av kommersiella eller konkurrerande verksamheter eller syften.

 

2. Priser

Priserna på vår webbplats är mycket konkurrenskraftiga. Alla priser på Poppice:s webbplats gäller per yta, för hela vistelsen och visas exklusive moms eftersom merparten av köparna är företag. Ovanstående gäller om inget annat framgår på webbplatsen eller i e-postbekräftelsen.

 

Lägre priser för specifika vistelser på en anläggning kan förekomma på vår webbplats. Dessa priser bestäms av anläggningarna själva och kan medföra särskilda förbehåll och villkor gällande till exempel avbokning och återbetalning. Vänligen kontrollera yt- och prisuppgifterna noggrant innan du genomför din bokning.

 

Uppenbara fel och misstag (inklusive skrivfel) är inte bindande.

 

Alla specialerbjudanden och kampanjer marknadsförs som sådana.

 

3. Sekretess och cookies

Poppice respekterar ditt privatliv. Titta gärna i vår policy avseende sekretess och cookies för ytterligare information.

 

4. Avgiftsfritt

Våra tjänster är helt gratis därför att vi, till skillnad från många andra aktörer, inte debiterar dig för våra tjänster, eller lägger till några ytterligare (boknings)avgifter på ytpriset.

 

5. Bekräftelse av bokning genom kreditkort eller faktura

Du förbinder dig att betala för din bokning när du genomför bokningen, oavsett om du nyttjar den bokade ytan eller ej . Undantag från denna regler finns från tid till annan, och anges på webtjänsten och i bokningsbekräftelsen du får per email.

Betalning sker direkt till anläggningen, och inte till Poppice.

När du anger kreditkortsinformation medger du att den informationen behandlas av Poppice betalningleverantör för tillfället enligt dennes villkor. Du medger även att informationen lämnas till den anläggning du bokat, som säkerhet för din boking. Anläggningen har rätt att dra beloppet från ditt kreditkort om du inte betalar på annat sätt, eller inte dyker upp vid bokningen.

När du anger fakturainformation medger du att den informationen ges till den anläggning du bokat, som säkerhet. Anläggningen har rätt att fakturera beloppet enligt anläggningens villkor om du inte betalar på annat sätt, eller inte dyker upp vid bokningen. Sen betalning, felaktiga bankuppgifter eller bank- eller kreditkortsuppgifter, ogiltiga kredit-/betalkort eller otillräckliga medel ligger under ditt eget ansvar, och du har inte rätt till någon återbetalning av förskottsbetald summa (utan återbetalning), såvida inte anläggningen samtycker eller tillåter något annat under sina regler för (förskotts-)betalning och avbokning.

 

6. Nyttjande av bokad yta

Generellt gäller anläggningens regler för nyttjande och du förbinder dig att följa dem. Du får inte vistas fler än det maximala antalet personer på ytan för varje respektive kategori. Du kommer alltid att få en yta som minst motsvarar det du bokat i storlek. Anläggningen kan uppgradera dig till en större yta utan att informera dig.

 

7. Vidare kontakt

Genom att fullfölja din bokning accepterar du mottagandet av (i) ett mail som vi skickar till dig strax före ditt ankomstdatum. Detta mail innehåller information om din bokning liksom annan information och erbjudanden (inklusive erbjudanden från tredje part i den mån som du aktivt har valt att ta emot information av detta slag) relevanta för din bokning, och (ii) ett mail som skickas till dig direkt efter din vistelse, där du ombeds att fylla i en gästrecension. Se vår policy avseende sekretess och cookies för mer information om hur vi kan komma att kontakta dig.

 

8. Rankning och gästrecensioner

 

Den ifyllda gästrecension (a) läggs upp på det relevanta anläggningens sida på vår webbplats endast för att informera (framtida) kunder om din uppfattning om anläggningens servicenivå och kvalitet, och (b) används (i helhet eller i vissa delar) enligt Poppice:s godtycke (t.ex. för marknadsföring, i reklamsyfte eller förbättring av vår service) på vår webbplats eller i sociala medier, i nyhetsbrev, specialkampanjer, appar eller andra kanaler som ägs, används eller kontrolleras av Poppice. Vi förbehåller oss rätten att anpassa, avvisa eller ta bort recensioner efter eget godtycke. Gästrecensionen bör betraktas som en enkät och inkluderar inga (ytterligare kommersiella) erbjudanden eller inbjudningar överhuvudtaget.

 

9. Friskrivningsklausul

I enlighet med begränsningarna i dessa regler och villkor samt i den mån lagen tillåter, tar vi endast ansvar för direkta skadeverkningar som faktiskt har drabbat, betalats av eller åsamkats dig som en följd av underlåtenhet från vår sida att leva upp till de förpliktelser som ingår i våra tjänster, upp till en sammanlagd summa som motsvarar den totala kostnaden för din bokning som anges i din e-postbekräftelse (vare sig det gäller en enstaka händelse eller en serie av sammanhängande händelser).

 

Dock, och i den mån lagen tillåter, skall inte vi eller någon av våra styrelseledamöter, chefer, anställda, säljare, dotter- eller systerbolag, samarbetspartner, distributörer, affiliatepartners (distribution), licensinnehavare, representanter eller andra som är delaktiga i att skapa, sponsra, marknadsföra eller på annat sätt göra webbplatsen och dess innehåll tillgängligt, hållas ansvariga för (i) någon form av straffskadeståndsrelaterade, särskilda och indirekta skador och förluster eller följdskador eller förluster av produktion, vinst eller intäkt, förlust av kontrakt, förlust eller skador på goodwill eller rykte, förlust av fordringar, (ii) felaktigheter relaterade till (beskrivande) information (inklusive priser, tillgängliga ytor och rankning) om anläggningn som finns på vår webbplats, (iii) de tjänster och produkter som erbjuds av anläggningen eller andra samarbetspartners, (iv) alla (direkta, indirekta, följder av, straffskadeståndsrelaterade) skador, förluster eller kostnader som åsamkats dig eller betalats av dig, i enlighet med eller i samband med användning, begränsning i användandet, eller fördröjning av vår webbplats, eller (v) någon (person-) skada, död, skador på egendom, eller annan (direkt, indirekt, särskild, till följd av eller straffskadeståndsrelaterad) skada, förlust eller kostnad som åsamkats dig eller betalats av dig, vare sig dessa uppstått på grund av (juridiska) handlingar, misstag, brott, (grov) oaktsamhet, medvetet dåligt uppförande, försummelse, underlåtenhet, oriktig framställning, kränkning eller förpliktelser som är (helt eller delvis) på anläggningen eller annan samarbetspartners (dess anställda, ledning, representanter, ombud eller samarbetspartners) ansvar, och vars varor eller tjänster (direkt eller indirekt) är tillgängliga, erbjuds eller marknadsförs på eller genom webbplatsen, inklusive alla former av avbokningar, överbokningar, strejker, force majeure-incidenter eller andra händelser utom vår kontroll.

 

Vare sig anläggningen du använt debiterar dig (eller har debiterat dig) för ytor, eller om vi hjälper till med överföringen av betalningen, så godkänner och samtycker du till att anläggningen är helt och hållet ensamt ansvarigt för att inhämta, spara, överföra och betala alla skatter och avgifter som ingår i totalbeloppet för ytpriset till berörda skattemyndigheter. Poppice är inte förpliktigat eller ansvarigt för att överföra, inhämta, spara eller betala de skatter eller avgifter som ingår i ytpriset till berörda skattemyndigheter.

 

Genom att ladda upp bilder i vårt system (till exempel som tillägg till en recension) intygar, garanterar och accepterar du att du äger upphovsrätten till bilderna samt godkänner att Poppice kan använda uppladdade bilder på sin (mobil-) hemsida, i appar, (online/offline) marknadsföringsmaterial, publikationer och där Poppice efter eget gottfinnande finner lämpligt. Du beviljar Poppice en icke-exklusiv, världsomfattande, oåterkallelig, ovillkorlig och evig rätt och licens att använda, reproducera, visa, låta reproducera, distribuera, underlicensiera, kommunicera och tillgängliggöra de bilder som Poppice efter eget gottfinnande finner lämpligt. Genom att ladda upp dessa bilder tar personen som laddar upp bilden/bilderna det fulla juridiska och moraliska ansvaret för alla eventuella rättsliga anspråk som görs av tredje part (inklusive, men inte begränsat till, anläggningägaren) på grund av Poppices publicering och användning av dessa bilder. Poppice varken äger eller stödjer de bilder som laddas upp. Sanningshalten, giltigheten och rätten att använda bilderna antas av den som laddat upp bilden, och är inte Poppice ansvar. Poppice frånsäger sig allt ansvar för de bilder som publiceras. Personen som laddade upp bilden garanterar att bilden inte innehåller några virus, trojanska hästar eller infekterade filer samt ej heller innehåller något pornografiskt, olagligt, obscent, kränkande, stötande eller olämpligt material och inte inkräktar på någon tredje parts rättigheter (immaterialrätt rätt, upphovsrätt eller integritet). Varje bild som inte uppfyller de nämnda kriterierna kommer antingen inte publiceras, eller tas bort/raderas av Poppice när som helst och utan föregående meddelande.

 

10. Immateriella rättigheter

Om ej annat anges är det Poppice AB och dess underleverantörer som äger den mjukvara som krävs för våra tjänster, eller den mjukvara som finns tillgänglig på, eller används på vår webbplats, och den immateriella egendomen (inklusive copyright) avseende innehåll, information och material på vår webbplats.

 

Poppice behåller ensamt alla rättigheter, namn och anspråk i och till (alla immateriella rättigheter) (utseende och utformning (inklusive infrastrukturen) på) webbplatsen där tjänsten erbjuds (inklusive gästrecensioner och översatt innehåll) och du har inte tillåtelse att kopiera, använda scraping, (hyper-/djup)länka till, publicera, sälja, marknadsföra, integrera, använda, sammanställa eller på något annat sätt använda innehållet (inklusive någon översättning därav och gästrecensionerna) eller vårt varumärke utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. I de fall du (helt eller delvis) skulle använda eller sammanställa vårt (översatta) innehåll (inklusive gästrecensioner) eller på något annat sätt skulle äga någon immateriell rättighet på webbplatsen eller något (översatt) innehåll eller gästrecensioner, överlåter du härmed alla sådana immateriella rättigheter till Poppice. Allt otillåtet användande eller någon av ovan nämnda handlingar eller beteende utgör ett allvarligt brott mot våra immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt och programvarurättigheter).

 

11. Övrigt

I den mån lagen tillåter skall dessa regler och villkor samt tillhandahållandet av våra tjänster styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, och eventuell tvist rörande dessa allmänna regler och villkor, samt våra tjänster, skall uteslutande hänvisas till behörig domstol i Stockholm i Sverige.

 

Om någon bestämmelse gällande dessa villkor och regler är eller blir ogiltig, overkställbar eller icke-bindande, kommer du att fortsätta hållas ansvarig i enlighet med alla andra bestämmelser härav. I sådan händelse skall sådan ogiltig bestämmelse likväl upprätthållas i så stor utsträckning som gällande lag tillåter. Du samtycker till att i alla händelser acceptera likbördig verkan som den ogiltiga, overkställbara eller icke-bindande bestämmelsen, med hänsyn till dessa villkor och reglers innehåll och syfte.

 

12. Om Poppice

Alla våra tjänster erbjuds via Poppice AB, som är ett privat företag med begränsat ansvar, så kallat aktiebolag. Företaget lyder under svensk lagstiftning och har sitt kontor på Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, Sverige. Momsregistreringsnummer är SE559020053001.